Danh sách chương Kiếm Động Cửu Thiên

Chương mới lên trước
Truyện có 1149 chương.
Đoạn Kiếm Màu Đen
1
Biến Chuyển
2
Bắt Đầu Tu Luyện!
3
Tiến Cảnh Hung Mãnh
4
Lịch Lãm
5
Hùng Hổ Dọa Người
6
Mặc Quả
7
Nguyệt Ảnh Tâm Quyết
8
Ngộ Kiếm!
9
Lâm Phức Hương!
10
Tiền Bối!
11
Xuyên Bang!
12
Đồng Hành
13
Lục Túc Cự Đầu Thú
14
Cảnh Giới Võ Đạo
15
Kim Quan Xà
16
Vong Ân Phụ Nghĩa
17
Đuổi Giết
18
Trở Về Nhà
19
Kẻ Nhục Cha Ta, Chết!
20
Cuồng Dẹt
21
Giết!
22
Trợ Lực Hết Ý
23
Giải Quyết
24
Phong Vũ Thành
25
Thạch Thanh Phong
26
Đánh Thì Thế Nào
27
Mời Chào
28
Đồng Nhân Trận
29
Thứ Nhất!
30
Mê Cung!
31
Ra Oai Phủ Đầu!
32
1 Chọi 4!
33
Lịch Lãm
34
Mê Vụ Tử Cốc!
35
Tấm Bia Đá Màu Máu
36
Luyện Thể Tầng Chín
37
Con Lừa Đen Đê Tiện
38
Ra Khe Núi
39
Đứng Đầu Ngoại Môn
40
Lựa Chọn Võ Kỹ
41
Minh Ngọc Công
42
Kết Bạn Vô Ý
43
Xóa Sổ Kim Tu Minh
44
Nhân Linh Thể
45
Phá Trụ
46
Bạch Ngọc Cốc Chặn Giết
47
Gặp Lại Con Lừa Đen
48
Đột Phá Tụ Linh Cảnh
49
Huyết Mạch Lực
50
Một Quyền Oanh Bạo
51
Chém Tụ Linh
52
Đại Chấn Kinh
53
Lại Giết Thêm Một Con Trai
54
Cả Ba Đều Chết!
55
Hậu Trường
56
Nhập Động
57
Thế Giới Dưới Lòng Đất
58
Quầng Sáng
59
Tù Phạm
60
Phi Vân Bộ Chân Chính!
61
Không Nghe Lời Sẽ Phải Dạy Dỗ!
62
Gặp Lại Cô Gái Áo Tím!
63
Thân Phận Của Mẫu Thân!
64
Đi Tới Hắc Thủy Điện
65
Lại Ra Oai Phủ Đầu
66
Lập Uy
67
Nhân Linh Thể Thập Tinh
68
Ai Kiêu Ngạo Hơn
69
Bối Cảnh Của An Ngọc Mị
70
Ước Hẹn Nửa Năm
71
Kim Dương Thảo Vương
72
Tàn Sát Chó Gà
73
Huyền Ma Diệu Pháp
74
Tỷ Muội Cổ Quái
75
Tâm La Điện
76
Ngân Nhân Đáng Sợ
77
Nhân Linh Thể Tứ Tinh
78
Cửu Huyền Thí Luyện Tháp
79
Ngũ Hành Liên Hoa Phá
80
Phong Linh Quả
81
Chiến Dạ Ma
82
Thiên Âm Thủ Lưu Hoàng
83
Cánh Cửa Của Thế
84
Lấn Đến Cùng
85
Đấu Giá
86
Ép Buộc!
87
Kết Duyên!
88
Giải Quyết Tốt Hậu Quả!
89
Liệt Thiên Đan!
90
Thập Phương Giai Sát
91
Ba Nữ Nhân Một Màn Diễn
92
Tả Hồng Trần Đến
93
Trận Chiến Bất Công
94
Cự Linh Thủ
95
Thế Cảnh
96
Cứu Tinh
97
Sóng Gió Yên Tĩnh
98
Lữ Tố Nga Cầu Hòa
99
....
100