Hình bìa

Kiếm Đạo Tà Tôn

Tác giả Tàn Kiếm
Thể loại Huyền Huyễn Dị Giới
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 4,056,359
Convert 100%
Cập nhật
247 thích
38339 đọc
8 bài
A
Giới Thiệu Truyện

Kiếm trảm Thương Thiên, miệng thôn Tinh Hà!

Thiếu niên Chu Diễn, đến Đại Đế Tà Hồn truyền thừa, diễn hóa Hình Ý Thập Nhị Hình chung cực Thần Thú Kiếm Hồn.

Một kiếm ra mà Thiên Hạ kinh! Huyết Tinh uẩn Kiếm Ý, Nhật Nguyệt dưỡng Kiếm Hồn, Thiên Địa ngưng Kiếm phách, Hạo Vũ chứng Kiếm Tôn. Kiếm đạo Bất Hủ, duy ngã độc tôn!

Tương Tự Truyện Kiếm Đạo Tà Tôn