Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

81

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Khống Trùng Khống Vận Mệnh

ctthanhtam · Luyện Khí Tầng Mười ·
3 Kim Phiếu
50 Đánh Giá
Thấp Độ YY

chuc truyen cua dao huu ra deu tay nha ! co len