Hình bìa

Không Có Gì Mãi Mãi

Tác giả Sidney Sheldon
Thể loại Tiểu thuyết
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 85,804
Chương dịch 100%
Cập nhật
Độ tuổi 14+
558 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Sidney Sheldon

Dịch từ nguyên bản: NOTHING LAST FOREVER,

Happpes Collins Publisher xuất bản, New York, 1-1995

Dịch giả: Phạm Hương Trà

Đánh máy: Mõ Hà Nội (Nguyễn Học)

Nguồn: Nhà xuất bản Văn Học, 1999 - VNthuquan -Thư viện Online

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Không Có Gì Mãi Mãi