Danh sách chương Khí Trùng Tinh Hà

Chương mới lên trước
Truyện có 1052 chương.
Đại La Chí Tôn
1052
Thiên Đạo Là Cái Gì?
1051
Bàn Cờ Thiên Đạo
1050
Sóng Gió Lại Nổi Lên
1049
Thánh Hoàng Quyết Chiến
1048
Giải Khai Phong Ấn Tu La Vương
1047
Cấu Kết Với Nhau
1046
Thánh Hoàng Đào Thoát
1045
Đại Tiệc Của Tu La Vương
1044
Bất Ngờ Tập Hậu
1043
Huyết Vân Thánh Hoàng
1042
Tiểu Vũ Trụ Xích Dương Đổi Chủ
1041
Ba Nghìn Năm Ngộ Đạo
1040
Thánh Hoàng Truy Sát
1039
Thanh Khung Thánh Hoàng
1038
Thiên Đạo Tàn Khốc
1037
Vô Song Ra Trận, Phân Định Càn Khôn
1036
Thần Tú Cung Hiển Uy
1035
Ba Trăm Chủ Thần Vị Diện
1034
Kỳ Kèo Mặc Cả
1033
Đại La Chí Tôn
1032
Thiên đạo là cái gì?
1031
Bàn cờ Thiên đạo
1030
Sóng gió lại nổi lên
1029
Thánh Hoàng quyết chiến
1028
Giải khai phong ấn Tu La Vương
1027
Cấu kết với nhau
1026
Thánh Hoàng đào thoát
1025
Đại tiệc của Tu La Vương
1024
Bất ngờ tập hậu
1023
Huyết Vân Thánh Hoàng
1022
Tiểu Vũ trụ Xích Dương đổi chủ
1021
Ba nghìn năm ngộ đạo
1020
Thánh Hoàng truy sát
1019
Thanh Khung Thánh Hoàng
1018
Thiên đạo tàn khốc
1017
Vô Song ra trận, phân định càn khôn
1016
Thần Tú Cung hiển uy
1015
Ba trăm Chủ Thần Vị diện
1014
Kỳ kèo mặc cả
1013
Đặt cược tuyệt thế
1012
Cường địch tới xâm phạm
1011
Vạn chúng quy tâm
1010
Vạn chúng quy tâm
1009
Bắt sống tám đại Chủ Thần
1008
Vô Song giá lâm
1007
Chủ Thần hỗn chiến
1006
Tám đại Chủ Thần liên thủ
1005
Bí mật của động phủ.
1004
Thần thông cường đại
1003
Bên ngoài tới xâm phạm
1002
Mộc Diệu Tinh, cục diện vi diệu
1001
Quê hương của Lý Huyền Phong
1000
Đại công cáo thành
999
Tận diệt Thực Huyết Tường Vy
998
Quét sạch mọi sự uy hiếp
997
Thân tình hai kiếp
996
Kỳ tích xuất hiện
995
Vô Song ra tay
994
Chị em tái ngộ
993
Tình hình của Vũ Văn tỷ tỷ
992
Manh mối tự xuất hiện.
991
Tỷ tỷ mất tích
990
Hành trình bất ngờ
989
Hành trình mới
988
Đại lục Thiên Huyền quật khởi
987
Giải quyết tranh chấp
986
Bái yết Thánh Hoàng
985
Vô Song xuất mã
984
Thánh Hoàng ra tay
983
Thiên Tôn quyết đấu
982
Tiên phong chiến đấu
981
Chủ động xuất kích
980
Mời địch vào bẫy
979
Chủ Thần tập hợp
978
Cơn giận của Đại Càn Thiên Tôn
977
Cơn giận của Đại Càn Thiên Tôn
976
Tình thế mới của Đại lục Thiên Huyền
975
Trăm năm ngộ đạo
974
San bằng Đại lục Phong Vân
973
Chiến đấu với hai Chủ Thần
972
Trên đỉnh tinh hà, Chủ Thần quyết đấu
971
Chủ Thần tương ngộ
970
Cuộc chiến bùng nổ
969
Vô Song Chủ Thần
968
Chủ Thần Thiên Kiếp
967
Tranh thủ từng phút giây
966
Bát Giác Liên Hoa Chùy
965
Một tên cũng không để lại
964
Kế hoạch tiêu diệt toàn bộ
963
Trở về Đại lục Thiên Huyền.
962
Khởi hành trở về
961
Truyền thừa của Xích Dương Thánh Hoàng
960
Xích Dương Kim Thân Tháp
959
Ba nghìn Thần đạo, hổ lang chi sư
958
Huyền bí của Thần Tú Cung
957
Thế giới Ma Thần
956
Con đường thang trời
955
Chủ Thần Đinh Vân Độ
954
Chủ Thần ra oai
953