Tôi YY

DS. Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Thông Báo

Nội Quy

Truyện

Đề Cử

1

Bình

7

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương Khí Trùng Tinh Hà

Truyện có 1052 chương.
1052
Đại La Chí Tôn
1051
Thiên Đạo Là Cái Gì?
1050
Bàn Cờ Thiên Đạo
1049
Sóng Gió Lại Nổi Lên
1048
Thánh Hoàng Quyết Chiến
1047
Giải Khai Phong Ấn Tu La Vương
1046
Cấu Kết Với Nhau
1045
Thánh Hoàng Đào Thoát
1044
Đại Tiệc Của Tu La Vương
1043
Bất Ngờ Tập Hậu
1042
Huyết Vân Thánh Hoàng
1041
Tiểu Vũ Trụ Xích Dương Đổi Chủ
1040
Ba Nghìn Năm Ngộ Đạo
1039
Thánh Hoàng Truy Sát
1038
Thanh Khung Thánh Hoàng
1037
Thiên Đạo Tàn Khốc
1036
Vô Song Ra Trận, Phân Định Càn Khôn
1035
Thần Tú Cung Hiển Uy
1034
Ba Trăm Chủ Thần Vị Diện
1033
Kỳ Kèo Mặc Cả
1032
Đại La Chí Tôn
1031
Thiên đạo là cái gì?
1030
Bàn cờ Thiên đạo
1029
Sóng gió lại nổi lên
1028
Thánh Hoàng quyết chiến
1027
Giải khai phong ấn Tu La Vương
1026
Cấu kết với nhau
1025
Thánh Hoàng đào thoát
1024
Đại tiệc của Tu La Vương
1023
Bất ngờ tập hậu
1022
Huyết Vân Thánh Hoàng
1021
Tiểu Vũ trụ Xích Dương đổi chủ
1020
Ba nghìn năm ngộ đạo
1019
Thánh Hoàng truy sát
1018
Thanh Khung Thánh Hoàng
1017
Thiên đạo tàn khốc
1016
Vô Song ra trận, phân định càn khôn
1015
Thần Tú Cung hiển uy
1014
Ba trăm Chủ Thần Vị diện
1013
Kỳ kèo mặc cả
1012
Đặt cược tuyệt thế
1011
Cường địch tới xâm phạm
1010
Vạn chúng quy tâm
1009
Vạn chúng quy tâm
1008
Bắt sống tám đại Chủ Thần
1007
Vô Song giá lâm
1006
Chủ Thần hỗn chiến
1005
Tám đại Chủ Thần liên thủ
1004
Bí mật của động phủ.
1003
Thần thông cường đại
1002
Bên ngoài tới xâm phạm
1001
Mộc Diệu Tinh, cục diện vi diệu
1000
Quê hương của Lý Huyền Phong
999
Đại công cáo thành
998
Tận diệt Thực Huyết Tường Vy
997
Quét sạch mọi sự uy hiếp
996
Thân tình hai kiếp
995
Kỳ tích xuất hiện
994
Vô Song ra tay
993
Chị em tái ngộ
992
Tình hình của Vũ Văn tỷ tỷ
991
Manh mối tự xuất hiện.
990
Tỷ tỷ mất tích
989
Hành trình bất ngờ
988
Hành trình mới
987
Đại lục Thiên Huyền quật khởi
986
Giải quyết tranh chấp
985
Bái yết Thánh Hoàng
984
Vô Song xuất mã
983
Thánh Hoàng ra tay
982
Thiên Tôn quyết đấu
981
Tiên phong chiến đấu
980
Chủ động xuất kích
979
Mời địch vào bẫy
978
Chủ Thần tập hợp
977
Cơn giận của Đại Càn Thiên Tôn
976
Cơn giận của Đại Càn Thiên Tôn
975
Tình thế mới của Đại lục Thiên Huyền
974
Trăm năm ngộ đạo
973
San bằng Đại lục Phong Vân
972
Chiến đấu với hai Chủ Thần
971
Trên đỉnh tinh hà, Chủ Thần quyết đấu
970
Chủ Thần tương ngộ
969
Cuộc chiến bùng nổ
968
Vô Song Chủ Thần
967
Chủ Thần Thiên Kiếp
966
Tranh thủ từng phút giây
965
Bát Giác Liên Hoa Chùy
964
Một tên cũng không để lại
963
Kế hoạch tiêu diệt toàn bộ
962
Trở về Đại lục Thiên Huyền.
961
Khởi hành trở về
960
Truyền thừa của Xích Dương Thánh Hoàng
959
Xích Dương Kim Thân Tháp
958
Ba nghìn Thần đạo, hổ lang chi sư
957
Huyền bí của Thần Tú Cung
956
Thế giới Ma Thần
955
Con đường thang trời
954
Chủ Thần Đinh Vân Độ
953
Chủ Thần ra oai