Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

2

Bình

34

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Khải Huyền Hệ Thống

minhmap1088 · Hóa Thần Sơ Kỳ ·
0 Kim Phiếu
100 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện kịch bản lai Hàn Xẻng, ta đọc rất thích a, dù sao truyện tàu xem nhiều chán lắm rùi a.

songhyehee · Kết Đan Hậu Kỳ ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện đước, các dh vào xem sao

viễn tưởng