Hình bìa

Khai Cục Nhất Tọa Dungeon

Tác giả Quật Khởi Oa Oa Oa
Thể loại Kỳ Huyễn
Trạng thái Dropped
Số Chữ 689,509
Convert 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2016
Độ tuổi 15+
1 thích
10 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Xuyên việt trở thành thành chủ Lotter với lợi thế 2 tấm bằng thạc sĩ Tâm Lí Học cùng Kinh Tế Học chúng ta hãy cùng xem cách mà lotter giải trừ nguy cơ làm ma vương phía sau màn xây dựng dungeon giải trí số một dị giới bước tới đỉnh phong ma vương !!!

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Khai Cục Nhất Tọa Dungeon