Hình bìa

Huyết Kế Giới Hạn

#HKGH

Tác giả Thế Bất Khả Đáng
Thể loại Đồng Nhân
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 7,251,694
Convert 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2016
Độ tuổi 15+
Cảm Xúc Người Đọc
1
1
19 thích
19050 đọc
2 bài
A
Giới Thiệu Truyện

"Đủ loại thế giới sao? Hỏa Ảnh thế giới ta có năng lực chinh phục, những thế giới khác ta cũng như thế có thể làm được."

Thành là nhẫn Giới Chủ tể Lưu hạo hùng tâm tráng chí thầm nghĩ, mà lại xem Lưu hạo như thế nào chinh phục một cái lại một cái mạnh mẽ thế giới, như thế nào từ vừa mới bắt đầu huyết kế giới hạn vì cất bước, từng bước một nỗ lực, cuối cùng chế tạo ra chúc với máu mủ của chính mình, đủ để uy hiếp vô số thế giới chỉ thuộc về hắn Lưu hạo một người nắm giữ huyết thống.

Tương Tự Truyện Huyết Kế Giới Hạn