Hình bìa

Huyền Vũ Chiến Tôn

Tác giả Thiên Địa Hữu Khuyết
Thể loại Huyền Ảo
Trạng thái Dropped
Số Chữ 3,040,564
Convert 100%
Cập nhật
Cảm Xúc Người Đọc
1
1
94 thích
24201 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Thời đại mạt pháp ràng buộc ở Bán Bộ Phong Thần bình cảnh tuyệt đại ma đầu một lần bất ngờ thám hiểm, sống lại trở lại trăm vạn năm trước lớn tranh thế gian,

Tu Thần quyết, luyện Bát Hoang bất diệt thân, đan trận song tuyệt, nung nấu vạn vật, khuấy lên Phong Vân,

Cùng đương đại vô số anh tài thiên kiêu tranh huy, đoạt thiên địa khí vận, bước lên Thần Ma đỉnh cao. . .

Tương Tự Truyện Huyền Vũ Chiến Tôn