Hình bìa

Huyền Trần Đạo Đồ

Tác giả Nhất Giới Tàn Hài
Thể loại Tiên Hiệp
Trạng thái Dropped
Số Chữ 578,090
Convert 100%
Cập nhật
7 thích
1549 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Theo đuổi Tiên Đạo lộ, gồ ghề không bằng phẳng, sóng ngầm mãnh liệt, hơi có không phải liền vạn kiếp bất phục, một vị tư chất bình thường Tu Chân giả Lưu Ngọc, thận trọng từ lời nói đến việc làm mà bước lên vô hối đạo đồ... p/s: Cảnh giới ban đầu: Luyện Khí Kỳ, Trúc Cơ Kỳ, Kim Đan Kỳ, Linh Anh Kỳ. Tiên hiệp cố sự, tháng năm dằng dặc, chậm rãi tu hành, cầu Trường Sinh lộ.

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Huyền Trần Đạo Đồ