Tôi YY

DS. Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Thông Báo

Nội Quy

Truyện

Đề Cử

11

Bình

54

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương Huyền Thiên

Truyện có 984 chương.
1
Xuyên Việt
2
Mỹ Nữ Lão Sư (thượng)
3
Mỹ Nữ Lão Sư (hạ)
4
Điều Này Sao Có Thể (thượng)?
5
Điều Này Sao Có Thể (hạ)?
6
Khiêu Khiêu Đường (thượng)!
7
Khiêu Khiêu Đường (hạ)!
8
Cửu Chuyển Dịch Cân Kinh
9
Có Thể Không Khẩn Trương Sao?
10
Cách Không Đả Thương Người (thượng)!
11
Cách Không Đả Thương Người (hạ)!
12
Ca Chưa Bao Giờ Mang Thù!
13
Lừa Tình
14
Lại Gặp Lôi Hoành
15
Khiêu Khích
16
Ám Chiêu
17
Dị Biến Của Cự Thạch (thượng)
18
Dị Biến Của Cự Thạch (hạ)
19
Quỷ Dị (thượng)!
20
Quỷ Dị (hạ)!
21
Nhân Hoạ Đắc Phúc
22
Ngươi U Mê
23
Ta Có Thể Đặt Hắn Đạt Quán Quân Không?
24
Vịnh Xuân, Dương Thiên Lôi (thượng)
25
Vịnh Xuân, Dương Thiên Lôi (hạ)
26
Thiếu Gia Quyền
27
Đồng Học, Ngươi Chảy Máu Mũi Rồi
28
Tiểu Tức Phụ!
29
Tằng Cách La Mỗ
30
Một Đám Ngu Ngốc (thượng+hạ)!
31
Sự Tức Giận Của Tử Hàm Muội Muội
32
Nàng Phải Chịu Trách Nhiệm (thượng)
33
Nàng Phải Chịu Trách Nhiệm (hạ)
34
Ngũ Hành Thuẫn (thượng)
35
Ngũ Hành Thuẫn (trung+hạ)
36
Đánh Đâu Thắng Đó (thượng+trung)
37
Đánh Đâu Thắng Đó (hạ)
38
Tiểu Cường
39
Không Được Nhìn Lén
40
Cái Đó Cũng Liên Quan Đến Hạnh Phúc Của Nàng (thượng)!
41
Cái Đó Cũng Liên Quan Đến Hạnh Phúc Của Nàng (hạ)
42
Vũ Đại Lãng (thượng)
43
Vũ Đại Lãng (hạ)
44
Lấy Thân Báo Đáp (thượng+trung)
45
Tấn Cấp
46
Một Con Trâu
47
Nộp Vũ Khí Đầu Hàng
48
Tiên Thiên Chi Cảnh
49
Thiên Ngoại Vẫn Thạch
50
Ngưng Hẳn Bỉ Tái (thượng & Trung)
51
Ngưng Hẳn Bỉ Tái (hạ)
52
Không Phải Ta Mạnh, Mà Là Ngươi Quá Yếu!
53
Gặp Gỡ (thượng+hạ)
54
Cẩu Nhà Ngươi Nuôi?
55
Đoán Cốt Công (thượng + Hạ)
56
Quý Khách
57
Về Nhà
58
Mẫu Thân
59
Đường Tỷ
60
Khảo Nghiệm
61
Còn Có Ta!
62
Khảo Nghiệm
63
Tiên Thiên Song Thuộc Tính
64
Trảm Không Kiếm Phái (thượng+hạ)
65
Trở Lại Ký Túc Xá
66
Cơ Hội
67
Tiểu Nhân Đắc Chí Liền Càn Rỡ
68
Tuyệt Chiêu Hèn Mọn (thượng)
69
Tuyệt Chiêu Hèn Mọn (hạ)
70
Điều Kiện (thượng+hạ)
71
Chỉ Do Ngoài Ý Muốn
72
Đầu Heo Lỗ Mũi Hướng Lên Trời
73
Ám Khí
74
Một Kích Cuồng Bạo
75
Trước Vòng Kế Tiếp
76
Phương Thức Hoán Loại (thượng)
77
Phương Thức Hoán Loại (hạ)
78
Mộc Gia (thượng)
79
Mộc Gia (hạ)
80
Gian Phòng
81
Kiều Diễm
82
Yến Hội
83
Nhị Tỷ Bưu Hãn
84
Ta Sẽ Không Đáp Ứng
85
Tư Cách Khảo Nghiệm (thượng + Trung)
86
Thí Luyện Bắt Đầu
87
Phong Báo
88
Tôm Tép Nhãi Nhép
89
Hiểm Cảnh
90
Điên Cuồng Săn Giết
91
Thủy Đàm Thần Bí
92
Pho Tượng Mỹ Nữ
93
Phong Hoa Tuyệt Đại
94
Nguyên Thần
95
Thân Thể Huyền Thiên
96
Phương Pháp Thổ Nạp
97
Tiếp Tục Thâm Nhập
98
Đề Cử
99
Chỉ Có Đánh Một Trận
100
Giác Quan Thứ Sáu