Danh sách chương Huyền Thiên

Chương mới lên trước
Truyện có 984 chương.
Xuyên Việt
1
Mỹ Nữ Lão Sư (thượng)
2
Mỹ Nữ Lão Sư (hạ)
3
Điều Này Sao Có Thể (thượng)?
4
Điều Này Sao Có Thể (hạ)?
5
Khiêu Khiêu Đường (thượng)!
6
Khiêu Khiêu Đường (hạ)!
7
Cửu Chuyển Dịch Cân Kinh
8
Có Thể Không Khẩn Trương Sao?
9
Cách Không Đả Thương Người (thượng)!
10
Cách Không Đả Thương Người (hạ)!
11
Ca Chưa Bao Giờ Mang Thù!
12
Lừa Tình
13
Lại Gặp Lôi Hoành
14
Khiêu Khích
15
Ám Chiêu
16
Dị Biến Của Cự Thạch (thượng)
17
Dị Biến Của Cự Thạch (hạ)
18
Quỷ Dị (thượng)!
19
Quỷ Dị (hạ)!
20
Nhân Hoạ Đắc Phúc
21
Ngươi U Mê
22
Ta Có Thể Đặt Hắn Đạt Quán Quân Không?
23
Vịnh Xuân, Dương Thiên Lôi (thượng)
24
Vịnh Xuân, Dương Thiên Lôi (hạ)
25
Thiếu Gia Quyền
26
Đồng Học, Ngươi Chảy Máu Mũi Rồi
27
Tiểu Tức Phụ!
28
Tằng Cách La Mỗ
29
Một Đám Ngu Ngốc (thượng+hạ)!
30
Sự Tức Giận Của Tử Hàm Muội Muội
31
Nàng Phải Chịu Trách Nhiệm (thượng)
32
Nàng Phải Chịu Trách Nhiệm (hạ)
33
Ngũ Hành Thuẫn (thượng)
34
Ngũ Hành Thuẫn (trung+hạ)
35
Đánh Đâu Thắng Đó (thượng+trung)
36
Đánh Đâu Thắng Đó (hạ)
37
Tiểu Cường
38
Không Được Nhìn Lén
39
Cái Đó Cũng Liên Quan Đến Hạnh Phúc Của Nàng (thượng)!
40
Cái Đó Cũng Liên Quan Đến Hạnh Phúc Của Nàng (hạ)
41
Vũ Đại Lãng (thượng)
42
Vũ Đại Lãng (hạ)
43
Lấy Thân Báo Đáp (thượng+trung)
44
Tấn Cấp
45
Một Con Trâu
46
Nộp Vũ Khí Đầu Hàng
47
Tiên Thiên Chi Cảnh
48
Thiên Ngoại Vẫn Thạch
49
Ngưng Hẳn Bỉ Tái (thượng & Trung)
50
Ngưng Hẳn Bỉ Tái (hạ)
51
Không Phải Ta Mạnh, Mà Là Ngươi Quá Yếu!
52
Gặp Gỡ (thượng+hạ)
53
Cẩu Nhà Ngươi Nuôi?
54
Đoán Cốt Công (thượng + Hạ)
55
Quý Khách
56
Về Nhà
57
Mẫu Thân
58
Đường Tỷ
59
Khảo Nghiệm
60
Còn Có Ta!
61
Khảo Nghiệm
62
Tiên Thiên Song Thuộc Tính
63
Trảm Không Kiếm Phái (thượng+hạ)
64
Trở Lại Ký Túc Xá
65
Cơ Hội
66
Tiểu Nhân Đắc Chí Liền Càn Rỡ
67
Tuyệt Chiêu Hèn Mọn (thượng)
68
Tuyệt Chiêu Hèn Mọn (hạ)
69
Điều Kiện (thượng+hạ)
70
Chỉ Do Ngoài Ý Muốn
71
Đầu Heo Lỗ Mũi Hướng Lên Trời
72
Ám Khí
73
Một Kích Cuồng Bạo
74
Trước Vòng Kế Tiếp
75
Phương Thức Hoán Loại (thượng)
76
Phương Thức Hoán Loại (hạ)
77
Mộc Gia (thượng)
78
Mộc Gia (hạ)
79
Gian Phòng
80
Kiều Diễm
81
Yến Hội
82
Nhị Tỷ Bưu Hãn
83
Ta Sẽ Không Đáp Ứng
84
Tư Cách Khảo Nghiệm (thượng + Trung)
85
Thí Luyện Bắt Đầu
86
Phong Báo
87
Tôm Tép Nhãi Nhép
88
Hiểm Cảnh
89
Điên Cuồng Săn Giết
90
Thủy Đàm Thần Bí
91
Pho Tượng Mỹ Nữ
92
Phong Hoa Tuyệt Đại
93
Nguyên Thần
94
Thân Thể Huyền Thiên
95
Phương Pháp Thổ Nạp
96
Tiếp Tục Thâm Nhập
97
Đề Cử
98
Chỉ Có Đánh Một Trận
99
Giác Quan Thứ Sáu
100