Những đánh giá cho truyện Huyền Thiên Hồn Tôn
hoacapvan · Luyện Khí Tầng Năm ·
0 Kim Phiếu
75 Đánh Giá
Thấp Mức YY

Kết hơi nhanh, đoạn cuối gặp lại mẹ nó nhưng chưa kịp làm gì thì hết, truyện đọc ok

1 vợ
Truyện tương tự đề xuất bởi hoacapvan