Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Bộ Sưu Tập

Nội Quy

Truyện

Đề Cử

2

Bình

25

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Huyền Thiên Hồn Tôn

Luongo · Luyện Khí Tầng Chín ·
0 Kim Phiếu
70 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện hay, logic, hấp dẫn, kết nhanh. Note: ko cho dân sắc

1 vợ HE (happy ending) tình tiết logic
hoacapvan · Luyện Khí Tầng Năm ·
0 Kim Phiếu
75 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Kết hơi nhanh, đoạn cuối gặp lại mẹ nó nhưng chưa kịp làm gì thì hết, truyện đọc ok

1 vợ
Truyện tương tự đề xuất bởi hoacapvan