Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Huyền Huyễn Chi Vô Thượng Thiên Đế

Truyện có 869 chương.
401
Có Người Nhúng Tay
402
Nếu Là Chân Chính Đại Chiến, Các Ngươi Sẽ Có Bao Nhiêu Người Ngã Xuống
403
Khi Đó Đem Là Chân Chính Long Trời Lỡ Đất
404
Hết Thảy Có Phải Là Ngươi Hay Không Cố Ý Như Thế
405
Đặc Thù Vương
406
Các Ngươi Trốn Cũng Vô Dụng
407
Có Khách Nhân Đến
408
Khách Quý Lai Lịch, Rồng Đến Nhà Tôm
409
Hậu Khanh
410
Chứa Ở Lọ Sành Tiểu Lão Đầu
411
Ngủ Say Ở Trong Cung Điện Nữ Tử
412
Hồng Trần Chấn Động, Tiên Vương Đại Kiếp
413
Này Kỷ Nguyên, Có Tiên Vương Sinh Ra
414
Muốn Cho Hồng Trần Rơi Vào Tuyệt Vọng Cảnh
415
Nhất Giới Kinh Biến Dị Vực Có Biến.
416
Hắc Thủy, Vũ Trụ Bị Khu Trục
417
Đột Nhiên Tới Ôm
418
Thế Giới Thụ
419
Thất Sắc Chưởng Thất Thiên
420
Thượng Thương Là Ly, Chỉ Có Chúng Sinh Thủy Mới Có Giá Trị
421
Con Đường Kia Chân Thực Tồn Tại
422
Thiên Muốn Yên Diệt Đoạn Lịch Sử Này Thời Gian
423
Ta Sẽ Nghiêm Túc Học Tập
424
Vô Trần Đạo Nhân, Thường Xuyên Hầu Hạ Tiên Tôn
425
Tiên Tôn Bên Ngoài Lịch Luyện Hồng Nhan Cũng Tới
426
Hắn Biến Hóa Chiến Tiên
427
Chờ Đợi Vương Thoát Thân, Quét Ngang Kia Mảnh Nhỏ Trần Thế
428
Thành Tiên Khởi Hữu Đường Tắt Cách Nói
429
Đáng Sợ Nhất Thời Đại Đến,
430
Chỗ Đó Hình Dáng
431
Hèn Mọn Con Kiến Hôi Ngươi Muốn Giết Ta
432
Mặt Xanh Tu La Đế Tộc,
433
Tiên Tôn Nhất Mạch
434
Đế Tộc
435
Tiên Huyết Nhiễm Hồng Đại Địa
436
Hồng Trần Vô Bại
437
Lý Phàm Làm Hết Thảy
438
Nếu Có Một Ngày Hồng Trần Gây Bất Lợi Cho Ngươi
439
Giới Bích Băng Liệt
440
Đã Từng Cổ Ước
441
Đại Loạn Lên
442
Có Thể Để Cho Chúng Ta Tiến Vào Chỗ Đó Cơ Hội, Khi Đó Ta Sẽ Xuất Thủ
443
Hồng Trần Hồi Phục
444
Tiên Tôn Tay, Tiên Cổ Đại Địa Xuất Hiện, Vạn Vực Hòa Hợp
445
Anh Linh Hiện, Nghe Lệnh Tiên Tôn
446
Môn Hộ Mở, Hồng Trần Ra,
447
Lý Phàm Khấu Quan
448
Vực Biên Vũ Trụ Trầm Luân
449
Còn Là Nói Các Ngươi Đang Sợ
450
Hồng Trần Tiên Vương Xuất Thế
451
Một Người Địch Ba Vị Vương, Chém Rụng Một Người
452
Gia, Lý Phàm Đã Từng Cam Kết
453
Thủ Hộ Đã Từng Anh Kiệt Đời Sau, Đại Ma Vương
454
Chiến Năm Vị Vương
455
Đại Loạn, Mới Là Cái Thế Giới Này Chân Chính Dạng Nguyên Thủy
456
Thông Thiên Triệt Địa, Thời Không Đổi Ngược
457
Thuộc Về Lý Phàm Một Cái Kinh Thiên Bí Ẩn
458
Giương Kích 20 Vị Vương
459
Lý Phàm Gông Xiềng Mở Ra
460
Chân Chính Lý Phàm?
461
Chờ Lâm Bỉ Ngạn, Hàng Lâm Hồng Trần, Xé Nát Trần Thế
462
Đột Nhiên Xuất Hiện
463
Hồng Trần Bị Mưu Hại
464
Tiên Tôn Vừa Chết, Hết Thảy Tất Cả Đáng Giá
465
Ai Nói Ta Muốn Đi Vào Hồng Trần
466
Hồng Trần Thương, Treo Tang Ngàn Năm
467
Hung Uy Cuồn Cuộn, Hắn Bộ Dạng Sợ Hãi
468
Đã Từng Giết Ngược Người, Tiêu Diệt Sạch Sẽ
469
Khởi Nguyên, Thiên Địa Hư Hại
470
Thiên Địa Bạo Động, Vạn Vực Sôi Sùng Sục 14
471
Đi Xem Một Chút Đã Từng Một Ít Gà 24
472
Đi Ngược Chiều Tuế Nguyệt Trường Hà
473
Nàng, Tiên Tôn Muội Muội
474
Mục Tiêu Tiên Đảo
475
Tuế Nguyệt Trường Hà, Vô Thượng Cường Giả Sợ
476
Vũ Tiên Vương, Vũ Đế
477
Diệt Thế
478
Đại Loạn Phân Tranh Chiến
479
Người Kia Biểu Muội, Để Cho Người Tủng Lập Lý Do
480
Nàng Từ Trong Cung Điện Đi Ra
481
Tiên Tôn Nhất Mạch Cường Đại
482
Khai Thiên Tộc Quần, Thập Đại Thần Đế Nhất Mạch
483
Khó Mà Tin Được Cục Diện
484
Lý Phàm Ở Trên Đời Này Cuối Cùng Vết Tích
485
Cổ Hộp Mở Ra
486
Cốt Hóa Sinh Linh
487
Từ Trong Năm Tháng Đi Tới, Quy Tiên Tôn
488
Chư Vương Đầu Người Rơi Xuống Đất
489
Đứng Ngạo Nghễ Chúng Sinh, Mắt Nhìn Xuống Vạn Vật
490
Vào Giới Hải, Hắc Ám Họa Loạn Hôm Nay Sau, Chư Vực Lấy Tiên Tôn Vi Tôn, Vạn Tộc Cùng Bái, Độc Nhất Vô Nhị
491
Một Bước Nhất Thiên Địa
492
Tứ Đế
493
Một Người Chạy Tới Con Đường Này Cuối Sinh Linh
494
Ta Là Đế, Chư Thiên Cùng Bái
495
Từ Cổ Lão Tuế Nguyệt Tới, Tìm Lý Phàm
496
Không Đánh Mà Chạy
497
Hết Thảy Chung Kết
498
Truyền Thuyết Như Cũ, Rạo Rực Vạn Cổ
499
Vô Lượng Thiên Tiên Tôn
500
Chôn Xuống Nhất Giới Mộ Phần Hãm Hại