Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Hồng Mông Thiên Đế

Truyện có 1494 chương.
1
1:: Chín Lớp Phong Ấn
2
2:: Huyền Kiếm Tông
3
3:: Long Hổ Báo
4
4:: Lão Tử Trứng Đâu?
5
5:: Lư Hương Diệu Dụng
6
6:: Luyện Khí Đệ Nhất Trọng
7
7:: Không Phục Liền Làm
8
8:: Đêm Nay Ăn Thịt Chó
9
9:: Vô Danh Luyện Khí Quyết
10
10:: Có Bản Lĩnh Ngươi Tới Bắt Nha!
11
11:: Linh Vũ Minh Rất Điểu Sao?
12
12:: Tàng Thư Lâu
13
13:: Lẽ Nào Lại Như Vậy
14
14:: Hồng Vân Phiên Chợ
15
15:: Minh Chủ?
16
16:: Ta Đau Bụng, Lần Sau Lại Đánh
17
17:: Nhất Tiết Thiên Lý
18
18:: Trận Mưa Đầu Tiên
19
19:: Uy Bức Lợi Dụ
20
20:: Luyện Khí Đệ Tam Trọng
21
21:: Cho Ngươi Ăn Một Hạt Phá Chướng Đan
22
22:: Sư Huynh, Ngươi Sai Lầm
23
23:: Thanh Ngưu Lĩnh, Súc Mục Phòng
24
24:: Hái Hoa Tặc
25
25:: Đại Sư Huynh
26
26:: Lấy Công Chuộc Tội
27
27:: Gặp Lại Trương Chính Trực
28
28:: Phụ Kén Thỉnh Tội
29
29:: Đa Tạ Trương Ca
30
30:: Luyện Khí Đệ Tứ Trọng
31
31:: Ngươi Muốn Khiêu Chiến Ta?
32
32:: Tấn Thăng Ngoại Môn
33
33:: Diệp Lưu Ly
34
34:: Sư Đệ, Ngươi Muốn Cùng Ta Ngồi Sao?
35
35:: Tiện Sát Người Bên Ngoài
36
36:: Người Sư Tỷ Này Yêu Ngự Điểu
37
37:: Ngươi Con Chim Kia Quá Mập
38
38:: Nữ Nhân Này Rất Điên Cuồng
39
39:: Giặc Cướp Đồ Thôn
40
40:: Kinh Khủng Diệp Lưu Ly
41
41:: Phi Vân Môn Trưởng Lão
42
42:: Lâm Bạch Xuất Thủ
43
43:: Ngươi Theo Đuổi Ta Nha
44
44:: Sinh Vật Thần Bí
45
45:: Cửu Thải Thần Mục Nghê
46
46:: Lư Hương Chức Năng Mới
47
47:: Luyện Khí Đệ Ngũ Trọng
48
48:: Đánh Giết Lâm Bạch
49
49:: Ngũ Sư Đệ, Xúc Cảm Như Thế Nào?
50
50:: Nhị Sư Tỷ Là Thần Y?
51
51:: Phiếu Phiến Tử
52
52:: Nhiệm Vụ Đặc Thù
53
53:: Linh Vụ Cốc
54
54:: Tứ Đại Mỹ Nữ
55
55:: Tiêu Thanh Tuyền
56
56:: Con Cóc
57
57:: Cái Này Nắm Không Tệ
58
58:: Tiểu Tử, Nhìn Ngươi Chết Như Thế Nào
59
59:: Tổ Truyền Bí Thuật
60
60:: A. . . Lưu Manh!
61
61:: Bồ Đoàn Của Sư Tỷ
62
62:: Sư Huynh, Ta Thật Kiếm Tiền
63
63:: Phiếu Phiến Tử Tới Cửa
64
64:: Thổ Tường Thuật
65
65:: Lôi Điện Màu Vàng
66
66:: Lão Tử Bị Người Đánh
67
67:: Ngoại Môn Thanh Đồng Bảng
68
68:: Lòng Đất Linh Lực
69
69:: Cường Địch Tới Cửa
70
70:: Đại Sư Huynh Uy Vũ
71
71:: Chính Ta Thoát
72
72:: Quần Cộc Kia Cũng Lưu Lại Đi
73
73:: Thanh Đồng Bảng Thứ Hai
74
74:: Thanh Ngưu Lĩnh Bí Mật
75
75:: Thần Kỳ Khoáng Thạch
76
76:: Trong Hỏa Diễm Cánh Hoa
77
77:: Cứng Rắn Tinh Bích
78
78:: Lửa Sém Lông Mày
79
79:: Luyện Khí Đệ Lục Trọng
80
80:: Giết Chết Bọn Chúng
81
81:: Nguyên Lai Ta Lợi Hại Như Vậy
82
82:: Ta Để Cho Ngươi Trang Bức
83
83:: Bạch Lão Đại, Bọn Hắn Đói Bụng
84
84:: Mai Sơn
85
85:: Tiểu Sư Đệ, Đừng Thẹn Thùng Nha
86
86:: Liễu Hàn Yên
87
87:: Sư Tỷ, Ta Kéo Không Ra
88
88:: Gấp 20 Lần Giá Cả
89
89:: Lần Thứ Nhất Làm Sư Huynh
90
90:: Lại Một Con Lợn
91
91:: Quả Nhiên Có Âm Mưu
92
92:: Ga Giường, Truyền Đơn?
93
93:: Ý Không Ở Trong Lời
94
94:: Còn Kém Một Chút Xíu!
95
95:: Công Tôn Chỉ Nhi
96
96:: Tôn Khả, Ngươi Hỗn Đản Này
97
97:: Tiểu Tử Này Là Ai?
98
98:: Phương Hằng Sư Huynh, Đừng Xúc Động
99
99:: Ta Đối Đãi Ngươi Như Tay Chân
100
100:: Mười Cái Không Đủ Đánh