Hình bìa

Hồng Mông Chí Tôn Đạo

Tác giả Thiên Sát Huyết Thiếu
Thể loại Tiên Hiệp Huyền Ảo
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 865,450
Convert 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2016
Độ tuổi 14+
1480 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Ai nói Hồng Hoang tiểu thuyết đã không được? Ai nói Hồng Hoang tiểu thuyết tựu nhất định được theo khuôn phép cũ? Tựu nhất định được từ từ tích lũy thực lực? Quyển sách hết lần này tới lần khác muốn phá vỡ hắn, cho ngươi một bản Vô Địch Hồng Hoang tiểu thuyết, một bản siêu cấp YY tiểu thuyết, một bản bình tĩnh đến cho ngươi nhức cả trứng tiểu thuyết! !

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Hồng Mông Chí Tôn Đạo