Hình bìa

Hồng Hoang Vũ Tiên

Tác giả Hư Môn Chi Ngoại
Thể loại Tiên Hiệp Xuyên Không
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 781,467
Convert 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2016
Độ tuổi 14+
7 thích
833 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Năm tháng lưu chuyển, Hồng hoang mới bắt đầu, hư không vô tận mấy trăm tỷ năm dựng dục một quả kỳ châu, tên là: Càn Khôn! Nhưng vào thiên đạo, xuyên qua cát bụi thế giới. Dương Quan cầm Càn Khôn Châu, xuyên qua vô tận thời không, thu thập Vô Thượng tuyệt học, thành tựu Hồng hoang tuyệt đỉnh chưởng môn!

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Hồng Hoang Vũ Tiên