Tôi YY

DS. Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Thông Báo

Nội Quy

Truyện

Đề Cử

2

Bình

33

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm

Tissui17 · Luyện Khí Tầng Bốn ·
0 Kim Phiếu
50 Đánh Giá
Cao Độ YY

Lấy của KKSN 1 ít của Ma đầu vô sỉ một ít, phần đô thị cũng giống mấy bộ đô thị khác. Có khi copy cả tên nv thành Lăng Phong với Dương Tiểu Thiên luôn mới vl.

não tàn ngựa giống
Truyện tương tự đề xuất bởi Tissui17
iloveyouproht · Luyện Khí Tầng Một ·
1 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Cao Độ YY

tớ là fan sắc hiệp nên thấy truyện này rât hay tuy hần tiên k hay nhưng sắc max hay

nhiều vợ
Truyện tương tự đề xuất bởi iloveyouproht