Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

22

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm (Dịch)

Lamtam · Luyện Khí Tầng Mười ·
0 Kim Phiếu
100 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Rất Cảm Ơn Nhóm Dịch, mong sẽ có thật nhiều chương để đọc...hi Chúc nhóm dịch luôn đc nhiều sức khỏe & hạnh phúc...

không não tàn