Hình bìa

Hồng Hoang Hậu Cung Chí Tôn

#HHHCCT

Tác giả NHất Mộng Tam Sinh Sáng tác
Thể loại Tiên Hiệp Huyền Ảo Hệ Thống
Trạng thái Dropped
Số Chữ 26,247
Cập nhật
Độ tuổi 18+
Cảm Xúc Người Đọc
4
2
1
95 thích
1996 đọc
9 bài
Giới Thiệu Truyện

Truyện Hồng Hoang phiên bản chỉnh sửa . Yêu cầu không noi theo nguyên bản kịch tình .

 

Truyện thuần sảng văn , có YY thuộc tính đủ cao , lâu lâu làm một chút tà ác thú vị …

 

Truyện cấp bậc chia 9 giai phàm , 9 giai tiên , 9 giai thánh , coi sẽ biết , ta không nói nhiều .

 

Chủ yếu nói về NVC dẫn quân đoàn Triệu Hoán Mỹ Cơ tràn lan khắp dị giới , chinh phục vô số tiểu thế giới , lâu lâu làm một lần hủy diệt thế giới ….tà ác thú vị .

 

Thế giới Hồng Hoang có bốn lần lượng kiếp : Tam Tộc - Vu Yêu - Phong Thần - Tây Du . Mỗi cái thế giới phân đoạn ta sẽ xen kẽ các tiểu thế giới khác . 

 

*Ở thế giới của ta đừng bảo con Thần , con Thánh nào mạnh , tay ta viết , nhất định NVC mạnh nhất , không có một trong*

 

Đạo pháp phân chia : Thiên Đạo tam tinh , Đại Đạo tam tinh , Chí Tôn tam tinh . Mỗi tinh tương ứng với tu vi tu luyện cực hạn của NVC , cần NVC qua các thế giới làm Nhiệm Vụ , Cướp Bóc ...để tăng cao Đạo pháp . Thiên Đạo nhất tinh tối đa tu đến Thiên Đạo Thánh Nhân sơ kỳ ; Thiên Đạo nhị tinh tối đa tu đến Thiên Đạo Thánh Nhân hậu kỳ ; Thiên Đạo tam tinh tối đa tu đến Đại Đạo Thánh Vương hậu kỳ ….cứ thế mà tính .

 

Hậu cung hay không ta không biết , chỉ biết cả đống quân đoàn cao cấp của nó điều là Nữ tính và rất đẹp …. :))

 

Hệ thống ( Triệu Hoán , Cưỡng Chế , Tự Nguyện ) :)) Có thằng nói tu bá thế hệ thống làm cái xxx gì ... Chịu ...Hậu Cung Muôn Năm …*Ta Ăn Tạp* … nhắc lại 3 lần … *Ta Ăn Tạp x 3* :))

Tương Tự Truyện Hồng Hoang Hậu Cung Chí Tôn