Ủng Hộ Truyện Hồng Hoang Tam Quốc Tối Cường Ngoạn Gia (Dịch) của tác giả Trung Vương

Donate chính là việc đạo hữu sẽ ủng hộ một cách thuần khiết cho tác giả hoặc nhóm dịch. Từ đó tạo nên động lực để họ tiếp tục công việc.

Trang Truyện
Chân thành đa tạ các đạo hữu đã ủng hộ truyện.
1
10,200
2
10,000
3
5,000
4
3,000
5
2,000
6
2,000
7
2,000
9
1,000
10
700
11
600
13
500
14
200
15
200
16
100
17
30
18
10
19
10