Nhân Vật Trong Truyện Hồng Hoang Tam Quốc Tối Cường Ngoạn Gia (Dịch)

Diệp Thần

Nhân Vật Phụ · Nam

Nhân vật chính, siêu mạnh