Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Bộ Sưu Tập

Nội Quy

Truyện

Đề Cử

9

Bình

178

Vấn Đề

Thêm

Nhân Vật Trong Truyện Hồng Hoang Tam Quốc Tối Cường Ngoạn Gia (Dịch)

Diệp Thần

Nhân Vật Phụ · Nam

Nhân vật chính, siêu mạnh