Hình bìa

Hồng Hoang Chi Huyết Đạo Minh Hà

Tác giả Đại đạo chi tiền
Thể loại Tiên Hiệp
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 2,359,409
Convert 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2016
Độ tuổi 14+
696 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Máu tươi chảy toàn bộ , vốn tưởng rằng là sinh mệnh chung kết , nhưng mà , bị vận mệnh phiến đá chọn trúng , Cổ Trạch xuyên qua Hỗn Độn , trở thành Ma Thần , lấy huyết lập đạo , thành tựu chí cường! Khai thiên là kiếp , tại Hồng Hoang sống ra ba đời , thì. . . Ta là Minh Hà! Vô Lượng kiếp tới lúc , ta nhất định lấy huyết tràn đầy Tam Giới , tàn sát trời xanh , giết thù giặc! Phàm ngăn trở ta đạo người , tất phải giết! ! Biển máu không khô , Minh Hà không chết! !Cầu thanks, Cầu vote tốt !!!

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Hồng Hoang Chi Huyết Đạo Minh Hà