Hình bìa

Hồng Hoang Chi Côn Bằng Chí Tôn

Tác giả Nhạc Nhân Manh
Thể loại Tiên Hiệp Hồng Hoang
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 576,042
Convert 100%
Cập nhật
60 1 phiếu
Thấp độ YY
23 thích
4269 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Lục Thần, (hoa hạ) tu đạo giới thiên tài cao thủ, cướp đoạt mảnh vỡ pháp bảo lúc tự bạo, xuyên qua thời không đi tới hồng hoang, đoạt xá trở thành một con cá.

Thần bí mảnh vỡ pháp bảo, ly kỳ gặp gỡ, để cho Lục Thần mở ra hồng hoang truyền kỳ hành trình.

Long hán đại kiếp nạn, ma đạo chi tranh, thánh nhân thời đại, Vu Yêu tranh phách.

Đại thần rối rít đăng tràng, đặc sắc không ngừng.

Đây là một bộ phận côn bằng phát triển tiến hóa lịch sử!

Cũng là một bộ côn bằng truyền kỳ tung hoành lịch sử!

Tương Tự Truyện Hồng Hoang Chi Côn Bằng Chí Tôn