Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Hồng Bào Quái Nhân

Truyện có 79 chương.
1
THI TUYỆT KỸ CỨU NGƯỜI
2
NGHE TIẾNG CÓI HÀO KIỆT KINH TÂM
3
THIÊN CƯƠNG CHƯỞNG ĐẢ THƯƠNG HỘI Y
4
BÁCH ĐỘC GIÁO GẶP TAY KÌNH ĐỊCH
5
ĐƯỜNG PHÁC QUÂN ĐẢ BẠI BÁCH ĐỘC GIÁO
6
DƯỚI GỐC CÂY NHÀ SƯ CHIẾT TỰ
7
TÔ BẠCH PHONG ĐẢ BẠI ÁC MA
8
TÔ BẠCH PHONG ĐÁNH ĐÓN CÂN NÃO
9
TÔ BẠCH PHONG PHÁT GIÁC HỒNG BÀO QUÁI NHÂN
10
TRONG RỪNG CÂY QUÁI NHÂN XUẤT HIỆN
11
NGHE TIN DỮ QUẦN HÙNG NGHI HOẶC
12
NGƯỜI ĐÓ PHẢI CHĂNG LÀ DU HỮU LƯỢNG
13
TRONG RỪNG SÂU GẶP TRIỆU PHỤNG HÀO
14
NHAN BÁCH BA QUYẾN LUYẾN DU LANG
15
SAO DU LÃO NHỊ ĐẾN ĐÂY
16
CUỘC HỘI NGỘ GIỮA DU LANG VÀ TIÊN TỬ
17
NGƯỜI BỊ HẠI TRONG HUYỆT ĐỘNG LÀ AI?
18
HỒNG BÀO QUÁI NHÂN LẠI XUẤT HIỆN
19
VÂN LONG ÔNG XUẤT HIỆN GIẢI VÂY
20
THIẾU NỮ THEO DÕI DU LANG LÀ AI?
21
CUỘC SĂN BẮT NHÂN SÂM RẤT KỲ DỊ
22
DU LANG THÁM THÍNH GIÚP QUAN BINH
23
NHAN BÁCH BA XUẤT HIỆN THÌNH LÌNH
24
THÀNH NINH VIỄN ĐẠI PHÁ QUÂN THANH
25
GÃ THIẾU NIÊN THÂM MƯU VIỄN LỰ
26
TRONG TỬU LÂU NGHE TIN NGOẠI TỔ
27
NGỒI RỖI ÔN LẠI CHUYỆN NGÀY XƯA
28
TRƯỚC TIỂU MIẾU QUẦN HÙNG TỤ HỘI
29
VÀO TRẠI QUÂN THANH THÁM BẠN ĐỒ
30
HUYỀN HỒ QUẬN CHÚA CHỐNG LỆNH GIA HUYNH
31
QUẬN CHÚA LIỀU MÌNH GIẢI CỨU DU LANG
32
BUỒN THÂN PHẬN QUẬN CHÚA LÊN ĐƯỜNG
33
CÓ GÌ BÍ ẨN TRONG MIẾNG DA DÊ
34
NGUYỆT CHIẾU BẠCH DƯƠNG, ÁNH LẠC NAM PHƯƠNG
35
DU HỮU LƯỢNG ĐƯỢC UỐNG TIÊN DỊCH
36
DƯỚI NHÀ HẦM CHẠM TRÁN HỒNG BÀO
37
DU HỮU LƯỢNG TRÙNG PHÙNG QUẬN CHÚA
38
THIỀU CÔ NƯƠNG THÓA MẠ HUYỀN HỒ
39
TỪ BIỆT QUẬN CHÚA HÀO KIỆT LÊN ĐƯỜNG
40
MỘT CAO NHÂN TÁI XUẤT GIANG HỒ
41
DU LANG CỨU THOÁT TRIỆU CÔ NƯƠNG
42
TRONG RỪNG SÂU MẤT TÍCH THIỆU QUYÊN
43
DIỄN BIẾN LY KỲ TRONG THẠCH ĐỘNG
44
TRONG THẠCH ĐỘNG DU LANG BỊ ĐẢ THƯƠNG
45
BIỆT DU LANG QUẬN CHÚA ĐAU LÓNG
46
HAI CÔ MẤT TÍCH LẠI XUẤT HIỆN
47
TRÊN THẦN ĐÀN DỊ NHÂN XUẤT HIỆN
48
DU LANG THÁM THÍNH THANH KHÔNG MIẾU
49
DU LANG DỤNG KẾ CỨU THIỀN SƯ
50
TÔ BẠCH PHONG ĐẠI CHIẾN TỨ MA
51
TÔ BẠCH PHONG CHẠM TRÁN HAI NGƯỜI ÁO ĐỎ
52
Hồi 52: COI THỦ THỨC ÁC MA BỎ CHẠY
53
NGƯỜI ÁO LAM BẢN LÃNH GHÊ HỒN
54
TRÚNG KỊCH ĐỘC DU LANG BỊ TRỌNG THƯƠNG
55
TÔ BẠCH PHONG THƯƠNG BẠN LÂM NGUY
56
NỂ NGƯỜI ĐẸP, CHỮA BỆNH DU LANG
57
THẤY PHÙ VÂN, HỮU LƯỢNG KINH TÂM
58
TRONG PHÓNG KÍN CHỨA ĐẦY XÁC CHẾT
59
THỪA THIÊN CƯ HÀO KIỆT BỊ BAO VÂY
60
CHIẾC CHÌA KHÓA ĐỒNG TRONG HỘP GỖ
61
CUỘC TỈ VÕ GIỮA THANH LANG VÀ TÔ BẠCH PHONG
62
SI NGỐC ĐỒNG TỬ PHÔ TRƯƠNG TUYỆT NGHỆ
63
TRÓN NGHĨA BẠN DU LANG MẠO HIỂM
64
HUYỀN HỒ QUẬN CHÚA GIẢI CỨU DU NHAN
65
CƠ QUAN TRONG KIỆU CỰC KỲ KHỦNG KHIẾP
66
HỒNG BÀO QUÁI NHÂN BẠI LỘ HÀNH TUNG
67
DÙNG CHÌA KHÓA KHỐNG CHẾ CƠ QUAN
68
TÔ BẠCH PHONG TỶ ĐẤU GIA LINH
69
PHỈ ÂM TỶ ĐẤU VỚI THANH LANG
70
TRONG RỪNG RẬM THIÊN CƠ BỊ HẠ
71
THANH NGƯU TỬ ĐẢ BẠI HỒNG BÀO NHÂN
72
PHẢI CHĂNG TIỀN LÃO GIẾT HUYỀN THANH
73
THIÊN LÔI KHÍ ĐẢ BẠI HÀN BĂNG CHƯỞNG
74
HAI BẠN TĂNG BÀN CHUYỆN BẮT NGƯỜI
75
NGƯỜI THIẾU NIÊN LÚC NÃY LÀ GÁI GIẢ TRAI
76
DU LANG ĐẢ BẠI KIẾN CHÂU TỨ KIẾM
77
TƯỞNG TẢI SÚNG ỐNG HÓA RA TẢI ĐÁ
78
AI GIẾT CÁI BANG THẬP BÁT KIỆT ?
79
TRONG SƠN ĐỘNG HỌ DU XUẤT HIỆN
Chọn khoảng: 1 - 79