Hình bìa

Hỗn Độn Tu Chân Quyết

Tác giả Vân Lệ Thiên Vũ
Thể loại Tiên Hiệp
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 2,277,205
Convert 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2013
Độ tuổi 14+
13 thích
13186 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Thất sắc thần phách hiện , Thiên Địa hỗn độn thay đổi .

Thất sắc phách , là vũ trụ lực lượng bổn nguyên thạch; Hỗn Độn Quyết , vũ trụ đứng hàng thứ nhất thần quyết .

Hai đại có một không hai tuyệt bảo , hóa thành một nhân chi thể , trải qua các loại , ở một đám dị biến thần thú cùng với có một không hai dị bảo dưới sự trợ giúp , đi lên một cái Khai Thiên Sáng Thế con đường !

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Hỗn Độn Tu Chân Quyết