Nhân Vật Trong Truyện Hỗn Độn Kiếm Thần

Kiếm Trần

Trưởng Dương Tường Thiên
Nhân Vật Phụ · Nam

Kiếm Trần, trong chốn giang hồ công nhận đệ nhất cao thủ, một tay khoái kiếm pháp xuất thần nhập ...