Tôi YY

DS. Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Thông Báo

Nội Quy

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Nhân Vật Trong Truyện Hỗn Độn Kiếm Thần

Kiếm Trần

Trưởng Dương Tường Thiên
Nhân Vật Phụ · Nam

Kiếm Trần, trong chốn giang hồ công nhận đệ nhất cao thủ, một tay khoái kiếm pháp xuất thần nhập ...