Hình bìa

Hokage Ninja Chi Tenseigan

Tác giả Bốn Tịch Tiên Sâm
Thể loại Đồng Nhân
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 451,519
Convert 100%
Cập nhật
1138 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Tổng xem người ta viết một ít có quan hệ, Sharigan cùng Rinegan như thế nào như thế nào cường đại! ~ không ai có thể viết Tenseigan ở đâu! ~~~ cái kia con mắt cũng có thể rất mạnh a !! ~ xem ta chậm rãi viết

Tương Tự Truyện Hokage Ninja Chi Tenseigan