Hình bìa

Hokage chi Yêu Đế

Tác giả Tinh Tử
Thể loại Đồng Nhân
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 429,767
Convert 100%
Cập nhật
Độ tuổi 9+
283 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Hắn là Đệ tứ bạn tốt.

Hắn là một lãnh khốc kẻ vô tình.

Nhìn hắn như thế nào thay đổi Hokage thế giới.

Convert by: hanthientuyet.

Tương Tự Truyện Hokage chi Yêu Đế