Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương Hokage Chi Hoàn Mĩ Thế Giới

Truyện có 327 chương.
1
Chương 1:
2
Hokage ở giữa lời nói
3
Bái sư
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Thời Đại Kết Thúc, 10 Năm
57
Chương 57
58
Đối Chiến Thiếu Niên 3 Nhẫn
59
Đi Sứ Vũ Quốc Gia, Dưới Bóng Tối Ma
60
Lên Đường, Khuyên
61
Thăm Dò
62
Gấp Chiêu Đi Tới Qua Quốc Gia
63
Qua Quốc Gia Hành Trình
64
Qua Quốc Gia Hành Trình
65
Qua Quốc Gia Hành Trình
66
Qua Quốc Gia Hành Trình
67
Qua Quốc Gia Hành Trình
68
Qua Quốc Gia Hành Trình
69
Con Gái, Tổ Phụ, Âm Dương Gia!
70
9 Vĩ Hòa Thu
71
9 Vĩ Hồi Tưởng Hòa Nhẫn Giới Các Thiên Tài
72
Thu Đồ Đệ Cùng Chuyện Phiếm
73
Chương 73
74
Tân Sinh Konoha
75
Đại Tiên Người Dự Ngôn
76
Đại Tiên Người Dự Ngôn
77
Cánh Kích Động 9 Vĩ Dọn Nhà
78
Kích Động Cánh 9 Vĩ Dọn Nhà
79
Âm Dương Gia
80
Âm Dương Gia
81
Âm Dương Gia
82
Đất Vàng Sau Khi Ngươi Sẽ Vì Ta Rơi Lệ À!
83
Chiến!
84
Trở Về, Kế Hoạch, Chuyện Phiếm
85
Đố Kị? Rộng Lượng!
86
Thay Đổi Bắt Đầu
87
Bắt Đầu Thay Đổi
88
Cái Gọi Là Dương Mưu!
89
Vũ Khí, Lòng Người
90
Vũ Khí, Lòng Người
91
Xoắn Xuýt Đi Sứ Giả
92
Diệt Sừng Vàng, Ngân Giác
93
Diệt Sừng Vàng, Ngân Giác
94
Gia Tộc Bản Chất
95
Konoha Nhẫn Thuật Quán, Đệ Nhất Dây Chuyền!
96
Đại Náo Vụ Nhẫn Thôn
97
Đại Náo Vụ Nhẫn Thôn
98
Đại Náo Vụ Nhẫn Thôn
99
Đùa Giỡn Vụ Nhẫn Thôn
100
Đại Náo Vụ Nhẫn Thôn