Hình bìa

Hội Xuyên Việt Quan Ngoại Giao

Tác giả Tạc Dạ Đại Vũ
Thể loại Khoa Huyễn Xuyên Không
Trạng thái Dropped
Số Chữ 1,412,844
Convert 100%
Cập nhật
52 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Đột nhiên đạt được xuyên qua hệ thống, nhận được đệ một cái nhiệm vụ dĩ nhiên là "Giết chết một người quỷ binh", có thể được hệ thống thưởng cho .

Xem một cái đầy người kỹ năng Quan Ngoại Giao, như thế nào chơi chuyển thế giới đọc truyện sẽ rõ!

Tương Tự Truyện Hội Xuyên Việt Quan Ngoại Giao