Hình bìa YY-Dịch

Học Bá Hắc Khoa Kỹ Hệ Thống(Dịch)

#HBHKKHT

Tác giả Thần Tinh LL
Thể loại Đô Thị Hệ Thống
Trạng thái Dropped
Số Chữ 20,454
Chương dịch 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2018
Độ tuổi 5+
YY-Dịch
Thông Báo Từ Quản Trị Viên

Tạm drop vì vấn đề thực tập....

7 thích
348 đọc
2 bài
A
Giới Thiệu Truyện

Tác giả: Thần Tinh LL

“Hệ thống, điểm tích lũy có thể đổi tiền không?”

“Không thể.”

“Móa, vậy ta cần ngươi làm gì!”

“Bổn hệ thống có thể để ngươi lên làm học bá, cái loại bá bá toàn nhân loại kia, ngươi còn muốn tiền làm cái gì”

 

 

Tương Tự Truyện Học Bá Hắc Khoa Kỹ Hệ Thống(Dịch)