Những đánh giá cho truyện Hoàng Thượng, Công Công Có Hỉ Rồi !
Chuizhuang1012 · Phàm Nhân ·
5 Kim Phiếu
50 Đánh Giá
Thấp Mức YY

Truyện rất hay

hài
MeoWiWi · Luyện Khí Tầng Năm ·
0 Kim Phiếu
96 Đánh Giá
Thấp Mức YY

Truyện hay, hài hước

BMTPHUONG · Luyện Khí Tầng Hai ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Thấp Mức YY

Truyện hài hước, edit cũng mượt.

không não tàn hài