Hình bìa

Hoàng Khố Tà Hoàng

Tác giả Khai Hoang
Thể loại Tiên Hiệp
Trạng thái Dropped
Số Chữ 1,659,647
Convert 97%
Cập nhật
Cảm Xúc Người Đọc
1
7 thích
2656 đọc
1 bài
A
Giới Thiệu Truyện

Ngày mười bảy tháng chín năm Thiên Thánh thứ hai mươi bảy, có hai việc cùng lúc diễn ra: thế tử phủ An Quốc công Doanh Trùng bị sao băng rơi trúng đánh ngất trong hẻm Câu Lan và quốc sư Đại Tần, Thủ Chính đạo nhân tay cầm Huyền Trụ Thiên Châu tọa hóa trong Bạch Vân quan ở ngoài thành.

Đây là một câu chuyện kể về một hoàn khố, kể về một tà hoàng lưu danh muôn thuở

Tương Tự Truyện Hoàng Khố Tà Hoàng