Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Hoàng Hậu Lười Mặc Viên

Truyện có 25 chương.
1
Hoàng Hậu Lười Mặc Viên - Chương Xuyên Không Nhọ Không Thể Tưởng
2
Hoàng Hậu Lười Mặc Viên - Chương Gặp Gỡ Thái Tử Tô Cẩn Hạo-chính Cung Thái Tử Phi?
3
Hoàng Hậu Lười Mặc Viên - Chương Chỉnh Trắc Phi (thượng)
4
Hoàng Hậu Lười Mặc Viên - Chương Chỉnh Trắc Phi (trung)
5
Hoàng Hậu Lười Mặc Viên - Chương Chỉnh Trắc Phi (hạ)
6
Hoàng Hậu Lười Mặc Viên - Chương Nhập Cung
7
Hoàng Hậu Lười Mặc Viên - Chương Trổ Tài Ư?
8
Hoàng Hậu Lười Mặc Viên - Chương Lười Nhưng Không Phải Phế Vật!-câu Đố (thượng)
9
Hoàng Hậu Lười Mặc Viên - Chương Lười Nhưng Không Phải Phế Vật- Câu Đố (hạ)
10
Hoàng Hậu Lười Mặc Viên - Chương Thích Khách Đêm Tân Hôn
11
Hoàng Hậu Lười Mặc Viên - Chương Lo Lắng
12
Hoàng Hậu Lười Mặc Viên - Chương Thái Tử Và Thánh Y
13
Hoàng Hậu Lười Mặc Viên - Chương Chuyến Đi Quang Châu
14
Hoàng Hậu Lười Mặc Viên - Chương Tình Địch Lạc Thần Di
15
Hoàng Hậu Lười Mặc Viên - Chương Ngọt Ngào-cái Chết Của Lạc Thần Di
16
Hoàng Hậu Lười Mặc Viên - Chương Phá Án
17
Hoàng Hậu Lười Mặc Viên - Chương Tô Thế Dân
18
Hoàng Hậu Lười Mặc Viên - Chương Dương Đông Kích Tây
19
Hoàng Hậu Lười Mặc Viên - Chương Chết? - Hé Lộ Thân Thế!
20
Hoàng Hậu Lười Mặc Viên - Chương Thân Phận
21
Hoàng Hậu Lười Mặc Viên - Chương Phượng Song Hoàng Triều
22
Hoàng Hậu Lười Mặc Viên - Chương Mở Khóa Trí Nhớ
23
Hoàng Hậu Lười Mặc Viên - Chương 23
24
Hoàng Hậu Lười Mặc Viên - Chương Cuộc Chiến
25
Hoàng Hậu Lười Mặc Viên - Chương Kết Cục
Chọn khoảng: 1 - 25