Hình bìa

Hoàng Đạo

Tác giả Vụ Ngoại Giang Sơn
Thể loại Huyền Huyễn
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 1,539,372
Convert 100%
Cập nhật
8 thích
2746 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Hoàng Đạo, Thiên Đế chi Đạo! Thiên Đế Nhân tộc Thủ Nhật Nhân, điều khiển Thiên Địa số mệnh, cứu vớt hàng vạn hàng nghìn muôn dân, chiến vĩnh hằng Cổ Thần, diệt Cửu thiên cố Quỷ, diệt thế sáng thế, đều ở đây cái tay trong lúc đó! Nho nhỏ thiếu niên, trong tay có kiếm, bị ô Ngụy Đế, phấn đấu quật khởi, Hiên Viên không phong, Hoàng Tuyền khăng khít! Ngụy Đế, Thủ Dạ Nhân, cố Quỷ, Cổ Thần, Thiên, Địa, Thần, Quỷ, người, ngăn cản ta đường trước, đều là một kiếm, chém!

Tương Tự Truyện Hoàng Đạo