Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

13

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Hoa Hậu Giảng Đường Đích Thiếp Thân Cao Thủ

SenhSenh · Trúc Cơ Sơ Kỳ ·
0 Kim Phiếu
78 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện hay!