Hình bìa

Hỏa Bạo Cự Tinh

Tác giả Trư Đầu Thất
Thể loại Cạnh Kỹ
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 3,958,562
Convert 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2015
Độ tuổi 15+
5 thích
3187 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Ta gọi Dương Phàm, ta là trên sân bóng Vương , đây là chuyện xưa của ta. Dẫn bóng là ta sinh mệnh, cái này khiến ta nhiệt huyết sôi trào. Thắng lợi cũng là ta sinh mệnh, ta hưởng thụ thắng lợi cảm giác. Đây là một cái liên quan tới mộng tưởng, liên quan tới truy Cầu Thắng lợi cố sự. Một cái nỗ lực người trẻ tuổi, một cái thần kỳ hệ thống, một cái thuộc về siêu cấp cự tinh hỏa bạo chinh phục con đường.

Tương Tự Truyện Hỏa Bạo Cự Tinh