Hình bìa

Hỏa Ảnh Chi Lăng Thiên Kiếm Đạo

Tác giả Thự Trạch
Thể loại Xuyên Không Đồng Nhân
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 634,840
Convert 100%
Cập nhật
Cảm Xúc Người Đọc
1
27 thích
3575 đọc
4 bài
A
Giới Thiệu Truyện

Dung luyện anh hùng truyền thừa, đúc thành mạnh nhất Kiếm đạo. Một kiếm ra, thế giới sinh diệt, thần quỷ đều là không có. Này là một cái đạt được LoL hệ thống, tại Konoha Ninja thế giới hoành hành cố sự. Đơn giản thô bạo sảng văn lưu! ! ! ! !

Tương Tự Truyện Hỏa Ảnh Chi Lăng Thiên Kiếm Đạo