Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

2

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Hỏa Ảnh Chi Ám Akatsuki

HP666 · Nguyên Anh Sơ Kỳ ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Thấp Độ YY

main có não, hợp lý ko buff quá đà, ko bàn tay vàng j cả ...

tóm gọn lại là ngon

không não tàn 1 vợ
Truyện tương tự đề xuất bởi HP666