Hình bìa

Hỏa Ảnh Anh Hùng Ma Long

#HAAHML

Tác giả Toái Hoa 2016
Thể loại Võng Du Xuyên Không Đồng Nhân
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 166,742
Convert 100%
Cập nhật
15 thích
1332 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Hỏa Thủy Phong Lôi Thổ làm hòn đá tảng, hai loại dung hợp Huyết Kế giới hạn, ba loại dung hợp huyết kế chọn lọc, toàn bộ diễn sinh Huyết Kế võng la, như vậy dung hợp bốn loại đây? Chưa bao giờ có một người nắm giữ toàn bộ Nhẫn Thuật bí mật.

Chuyển kiếp tới Đỗ Sùng từng cái biểu diễn nơi ở có lực Lượng Biến biến hóa, nắm giữ Anh Hùng Liên minh hệ thống, nắm giữ toàn bộ Nhẫn Thuật, bí thuật, Huyết Kế, trở thành cổ kim sử thượng Tối Cường Nhẫn Giả.

Tương Tự Truyện Hỏa Ảnh Anh Hùng Ma Long