Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Hộ Thiên Thần Giáo

MinhLâm · Kết Đan Sơ Kỳ ·
1 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện tiềm năng cao, văn phong tốt, rất đáng để đọc.

tình tiết logic