Hình bìa

Hộ Hoa Thánh Thủ

#HHTT

Tác giả Thủ Động Quạt Gió
Thể loại
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 1,693,388
Convert 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2016
Độ tuổi 14+
513 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Thâm sơn cao nhân phụng mệnh hạ sơn tìm kiếm vị hôn thê, nhưng nhân triển khai y thuật cứu người rơi vào các loại phân tranh! Một tay cửu thiên Lãm Nguyệt châm, trì bệnh gì, xác chết di động, tung thiên hạ!

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Hộ Hoa Thánh Thủ