Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

Vấn Đề

Thêm

Truyện Chưa Công Bố

Đề cử / Đánh giá truyện Hiệp Đạo Xuyên Đường Triều (Dịch)

zenezn · Luyện Khí Tầng Tám ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Một siêu phẩm hài của tác giả Nam Hi