Hình bìa

Hiên Khởi Biến Cách Ma Pháp Sư

Tác giả Thiên Không Chi Ký
Thể loại Kỳ Huyễn
Trạng thái Dropped
Số Chữ 274,458
Convert 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2016
Độ tuổi 15+
2 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Đây là người xuyên việt bởi vì cần cho bàn tay vàng bổ sung năng lượng mà không ngừng phấn đấu cố sự, làm báo xã, viết tiểu thuyết, nghiên cứu ma pháp giới internet, còn xây dựng một nhà tên là Hogwarts Otzi học viện pháp thuật

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Hiên Khởi Biến Cách Ma Pháp Sư