Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

18

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Hệ Thống Thôn Thiên Thực Địa (Bản Dịch)

2 Kim Phiếu
99 Đánh Giá
Cao Độ YY

Mạt thế hệ thống hay nhé ae , yên tâm mà nhảy nhót nhé ...Bộ này nằm trong ds truyện dc bần đạo đề cử nên đã dc bần đạo SOI qua rồi ...Nhìn cái tên là thấy bộ này hứa hẹn ko phải dạng vừa đâu rồi nhé ...OKI nhảy nào ae.