Hình bìa YY-Convert

Hệ Thống Thiên Tài Vô Song

Thiên Tài Hệ Thống

#HTTTVS

Tác giả Đạo Thảo Dã Phong Cuồng
Thể loại Đô Thị Hệ Thống
Trạng thái Còn tiếp...
Số Chữ 905,664
Convert 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2018
Độ tuổi 15+
Cảm Xúc Người Đọc
4
2
1
1
75 2 phiếu
Thấp độ YY
285 thích
23461 đọc
4 bài
A
Giới Thiệu Truyện

Bởi vì mến nhau bốn năm bạn gái đưa ra lời biệt ly, Tiêu Lạc ban đêm lái xe như bảo táp, kết quả xãy ra tai nạn, nhưng trong họa lại được phúc, bất ngờ dung nhập với ở ngoài vũ trụ trăm tỉ năm ánh sáng công nghệ hệ thống, từ đây toàn bộ thế giới bắt đầu bạo tẩu: không cần lo hệ thống, đây là một bổn, vốn sảng văn.

Tương Tự Truyện Hệ Thống Thiên Tài Vô Song