Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Bộ Sưu Tập

Nội Quy

Truyện

Đề Cử

5

Bình

140

Vấn Đề

Thêm

Ủng Hộ Truyện Hệ Thống Thăng Cấp Toàn Năng của tác giả Độc Hành Chí Tôn

Donate chính là việc đạo hữu sẽ ủng hộ một cách thuần khiết cho tác giả hoặc nhóm dịch. Từ đó tạo nên động lực để họ tiếp tục công việc.

Trang Truyện
Chân thành đa tạ các đạo hữu đã ủng hộ truyện.
1
2,410
2
1,900
3
1,000
5
310
6
200
7
200
8
200
10
200
11
200
12
200
13
145
14
120
16
100
17
100
18
100
19
50
20
10