Hình bìa

Hệ Thống Sủng Phi Thứ Hai

Tác giả Kỷ Mộ Lưu Ca
Thể loại Cổ Đại Hệ Thống Xuyên Không Cung Đấu Sủng
Trạng thái Dropped
Số Chữ 47,825
Convert 100%
Cập nhật
Cảm Xúc Người Đọc
2
Thông Báo Từ Quản Trị Viên

Nguồn convert (nếu bạn nào muốn đọc tiếp) : Định Tình Cung (https://www.wattpad.com/story/45496433-h%E1%BB%87-th%E1%BB%91ng-s%E1%BB%A7ng-phi-th%E1%BB%A9-hai-cung-%C4%91%E1%BA%A5u-h%E1%BB%87-th%E1%BB%91ng)

1 thích
148 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Sủng phi thứ hai? 

Hứa Kim Lăng cười bảo : "Đều là sủng phi, sao phải phân chia một, hai? Sủng phi thứ nhất sao? Ta sẽ kéo nàng xuống, thay thế vị trí của nàng." 

Sủng phi đấu sủng phi, một sai lầm nhỏ cũng không được phạm.

Nhắc nhở hữu nghị : Đừng ôm hy vọng quá lớn với hệ thống quân, bởi vì số lần nó xuất hiện ít đến mức đáng thương. 

Tương Tự Truyện Hệ Thống Sủng Phi Thứ Hai