Ủng Hộ Truyện Hệ Thống Siêu Cấp Tông Môn (Dịch) của tác giả Phi Tước Đoạt Bôi

Donate chính là việc đạo hữu sẽ ủng hộ một cách thuần khiết cho tác giả hoặc nhóm dịch. Từ đó tạo nên động lực để họ tiếp tục công việc.

Trang Truyện
Chân thành đa tạ các đạo hữu đã ủng hộ truyện.
1
533