Hình bìa YY-Dịch

Hệ Thống Giúp Quỷ Làm Vui

#HTGQLV

Tác giả Tả Đoạn Thủ
Thể loại Đô Thị Hệ Thống Linh Dị
Trạng thái Còn tiếp...
Số Chữ 201,118
Chương dịch 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2018
Độ tuổi 15+
Phụ trách Lục Đạo
YY-Dịch
Truyện VIP VIP
Cảm Xúc Người Đọc
6
6
1
1
Thông Báo Từ Quản Trị Viên

Do tập trung người làm bộ Vô Thượng Sát Thần (Dịch) nên team Lục Đạo sẽ delay bộ này đến ngày 20/8. Bắt đầu từ ngày 21/8 truyện sẽ ra đều trở lại. Cảm ơn các đạo hữu đã đọc và ủng hộ truyện.

86 6 phiếu
Thấp độ YY
383 thích
5773 đọc
76 bài
A
Giới Thiệu Truyện

Người có phiền não, quỷ có chấp niệm. Phiền não dễ mất, chấp niệm khó tan. Đi giữa thế gian, âm dương biến chuyển. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng khó dung.

Tương Tự Truyện Hệ Thống Giúp Quỷ Làm Vui