Hình bìa YY Dịch

Hệ Thống Giúp Quỷ Làm Vui

Tác giả Tả Đoạn Thủ
Thể loại Đô Thị Hệ Thống Linh Dị
Trạng thái Còn tiếp...
Số Chữ 10,494
Chương dịch 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2018
Độ tuổi 15+
Phụ trách Lục Đạo
YY Dịch
Cảm Xúc Người Đọc
2
90 2 phiếu
Vừa độ YY
13 thích
169 đọc
6 bài
D
Giới Thiệu Truyện

Người có phiền não, quỷ có chấp niệm. Phiền não dễ mất, chấp niệm khó tan. Đi giữa thế gian, âm dương biến chuyển. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng khó dung. (*Truyện đang Top 1 Linh Dị bên Qididan)

Tương Tự Truyện Hệ Thống Giúp Quỷ Làm Vui